dilluns, 28 de setembre de 2015

ANÀLISI DE LA OBRA ARQUITECTÒNICA


Els materials que s'utilitzen poden variar segons la construcció sigui antiga o moderna.Depenent del clima els materials variaran, un exemple seria a Mèxic que les cases es fan amb fang sense coure perquè és un clima desèrtic. El pes dels materials es descarrega cap a baix, segons la estructura d'un cinema està dissenyada perquè ja hi hagi una bona acústica i una bona visualització. Tota estructura té algo que separa l'interior de l'exterior i segons la mida determinada que tingui serà l'espai, segons el pressupost que tingui el client, l'arquitecte li podrà calcular el preu i adaptar-ho a la necessitat del client, un cop l'objectiu està aclarit els obres, pintors, fusters ja podem començar a començar a construir l'edifici. En diferents edificis religiosos hi han diferents formes arquitectòniques que no tenen un sentit sentit tan estètic i es refereixen més a lo espiritual.

Per poguer dissenyar un edifici cal tenir-ho estudiat amb moltíssima precisió, per tenir una idea general de l'edifici tenim la prespectiva,els edificis estan fets a escala, es a dir, 1cm equival a 50m a la vida real. Veurem els diferents tipus de plànols que hi han, els més bàsics son la planta, la alçat i la secció, la planta és el plànol vist amb la vista de falcó vist des de dalt, en canvi l'alçat es vist des els costats i per acabar la secció es com si tallesin per la mitat, vist per dins.